Laboratorul de Prognoză, Diagnoză, Avertizare Oradea recomandă efectuarea tratamentului pentru combaterea: putregaiului cenuşiu al strugurilor la viţa-de-vie. În acest sens se va folosi unul dintre amestecurile de substanţe: * BAVISTIN 50 DF - 0,085% + ALCUPRAL 50 PU - 3,0 kg/ha; * TOPSIN 70 PU - 0,1-0,12% +BRAVO 500 SC - 0,2%; * SUMILEX 50 PU - 1,0-1,5 kg/ha + CAPTADIN 50 PU - 0,2% + VECTRA 10 SC - 0,25 l/ha. Perioada optimă pentru efectuarea tratamentului: după scuturarea florilor. Se mai combat: mana şi făinarea. Se vor respecta normele de tehnica securităţii muncii, protecţia albinelor, animalelor şi a mediului înconjurător.