Universitatea din Debrecen, în parteneriat cu Universitatea Creştină Partium, a implementat proiectul „Asistare computerizată în activitatea decizională a întreprinderilor mici şi mijlocii din zona transfrontalieră".

Poiectul a fost implementat în 12 luni, prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 (www.huro-cbc.eu) şi este finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, completat de cofinanţarea naţională a celor două state membre participante în program, Ungaria şi România. Obiectivul general al Programului este de a apropia actori economici, persoane şi comunităţi, cu scopul de a exploata mai eficient oportunităţile oferite de dezvoltarea comună a zonei de frontieră. În cadrul proiectului a fost realizat un studiu pe baza chestionarelor trimise la IMM-urile din zonă. În urma evaluarii deficienţelor referitoare la cunoştinţele legate de utilizarea programelor tabelare, a fost realizat un material didactic de 1000 de pagini, bilingv. Acest material a fost prezentat în cadrul unui workshop în Debreţin. Pe baza materialului menţionat s-au derulat 2 cursuri de instruire, cu o durată de 100 de ore pentru fiecare, atât în Debreţin, cât şi în Oradea. Pe parcursul desfăşurării acestor sesiuni de instruire au fost iniţiaţi aproape 50 de participanţi în utilizarea mai eficientă a programelor de calcul tabelar. Ulterior, la 12 decembrie 2011, a fost organizat un workshop în Oradea, unde participanţii, respectiv reprezentanţii legali ai firmelor care au delegat participanţi la cursuri au avut ocazia de a-şi exprima liber opinia, respectiv au reuşit să cunoască mai bine opinia fiecăruia legat de o anumită temă, facilitându-se astfel posibilitatea de cooperare. Evenimentul de încheiere a proiectului a avut loc în Debreţin, unde participanţii au avut posibilitatea de a-şi exprima părerea despre proiect, fiind prezentate, totodată, rezultatele proiectului. S-a constatat că acesta a fost implementat cu succes şi că şi-a atins obiectivele, din toate punctele de vedere.