Conform cerinţelor Uniunii Europene, TVA nu poate fi mai mică de 15% şi fiecare membru al Uniunii are dreptul la maximum două cote reduse, care, la rândul lor, nu pot fi mai mici de 5%. În plus, Comisia Europeană doreşte eliminarea tuturor scutirilor de TVA, accize sau impozit, însă pentru anumite produse cu impact mare din punct de vedere social, România va avea perioade de tranziţie privind armonizarea nivelului taxelor şi impozitelor. Un exemplu este cel al benzinei fără plumb, pentru care UE a fost de acord cu o perioadă de tranziţie de patru ani, cu şase ani pentru motorina folosită drept carburant sau cu trei ani pentru gazul natural şi păcura utilizate în scopuri necomerciale. Chiar şi pentru energia electrică, indiferent de scop, România a obţinut o perioadă de tranziţie de trei ani. Pe de altă parte, de anul viitor, orice cantitate de alcool fabricată în gospodărie peste limita de 50 litri va fi accizată la fel ca în cazul producţiei industriale. Pentru anul 2007, noul Cod fiscal prevede posibilitatea plăţii unui impozit pe profit anticipat doar de către bănci, dar din anul 2008 prevederea se va extinde şi pentru restul companiilor. Acest tip de impozit prevede ca firma să plătească impozit pe profit în două tranşe, prima fiind în cursul anului fiscal în cauză, în cuantum de 25% din valoarea impozitului pe anul precedent, urmnd ca regularizarea să se facă în luna aprilie a următorului an. Practic, începând cu 2008, anul fiscal se va închide la data de 15 aprilie a anului următor. De asemenea, va fi reintrodusă reevaluarea mijloacelor fixe, iar impozitul pe dividende între companii membre ale unui grup de firme va dispărea, dacă participaţia la vot sau capital social depăşeşte 15% pentru compania care trebuie să încaseze dividende.