Cetăţenii români pot călători în Spania fără viză, în scop turistic, pentru o perioadă de cel mult 90 de zile în 6 luni, calculate de la data intrării. Pentru şederi mai lungi de 90 de zile, cetăţenii români trebuie să obţină vize de intrare de la oficiile consulare ale Spaniei. În cazul în care se depăşeşte şederea cu o singură zi peste cele 90 de zile, aceasta devine ilegală. La punctele de trecere a frontierei spaniole, deschise traficului internaţional, agenţii de frontieră pot solicita fiecărui cetăţean străin să specifice motivul intrării în Spania şi să prezinte documente care să justifice sau să confirme autenticitatea motivului invocat. Pentru călătoriile în scop turistic sau privat, autorităţile pot solicita, după caz: rezervarea confirmată a cazării la un hotel, pe întreaga durată a şederii declarate, confirmarea de rezervare a unui pachet de servicii, biletul de întoarcere sau de circuit turistic, invitaţie valabilă, autentificată la notar, primită din partea unei persoane particulare, dovada deţinerii mijloacelor financiare suficiente pentru asigurarea şederii, în cuantum de 100 euro pentru fiecare zi de şedere, asigurare medicală de călătorie, valabilă pe teritoriul tuturor statelor din spaţiul Schengen. Pentru călătoriile cu caracter profesional pot fi cerute, după caz: invitaţie din partea unei firme/autorităţi pentru a participa la reuniuni cu caracter comercial, industrial sau de afaceri, documente din care să rezulte că există relaţii comerciale sau de afaceri, bilete de acces la târguri, expoziţii sau congrese. Pentru călătoriile de studii pot fi cerute, după caz: document de admitere pentru a participa la studii într-un centru de învăţământ public sau privat, legal recunoscut, carnet de student sau certificat de studii valabil.