Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii din Oradea organizează vineri, 23 ianuarie a.c., începând cu ora 12.00, în Aula Magna a Universităţii din Oradea, o întâlnire publică de prezentare a proiectului "Dezvoltarea şi promovarea integrată de pachete turistice tematice comune în Euroregiunea Bihor - Hajdu-Bihar".

 Proiectul este finanţat prin programul PHARE CBC 2006 şi este în valoare de 102.341 euro. Scopul acestei întâlniri publice este de a promova proiectul şi obiectivele acestuia, precum şi de a selecta un număr de cel puţin 40 de ofertanţi de servicii turistice (cazare, alimentaţie publică, agrement etc.) din judeţul Bihor, care vor constitui grupul ţintă al proiectului. Între obiectivele parteneriatului se numără sprijinirea dezvoltării şi promovării de pachete turistice comune în cadrul Euroregiunii Bihor - Hajdu-Bihar. De asemenea, organizatorii proiectului invită toţi ofertanţii de servicii turistice din judeţul Bihor care sunt interesaţi de acest proiect să ia parte la eveniment. Cu ocazia întâlniri, ofertanţii de turism sunt rugaţi să aducă o copie xerox de pe Certificatul de înmatriculare de la Registrul Comerţului, precum şi o copie xerox a Licenţei de turism în baza căreia îşi desfăşoară activitatea.