"Adrieni", care mai de care... De la Adrian Copilul-Minune şi până la Adrian Păunescu va fi existând, cu siguranţă, o mare distanţă. Poate că nu este lipsită de temei constatarea următoare: dacă ne mărim raza vizuală, observăm lesne că "plaiul şi acareturile mioriticeşti" abundă de "Adrieni", care mai de care... Nu-i pomenim pe toţi, nici măcar de-a valma, întrucât cei mai mulţi s-au ilustrat în "cifre" (ştie Dumnezeu!) şi nu în pârdalnica, după părerea dumnealor, poezie, nici în proză roză. Căci există o poezie a prozei şi o proză a poeziei, de care fapte (două) trebuie să luăm aminte, fiecare pentru sine... Ioan Botău (com. Vadu Mare): Încercăm părerea de rău cum că nu prididiţi să vă instalaţi într-o strofă sau o terţină, cât de cât... Cu rime peste rime (inflaţie ca la "miişoare"!) cădeţi în facil şi derizoriu, poate şi în tern... Aţi face bine să încercaţi a vă opinti mai abitir. Parcă aprindeţi focul inimii cu iasca udă şi cu amnarul ros de scăpărări. Cremenea cea miluită pare sfărâmată pe trei sferturi. Neşansă? Nenoroc? Sau ambele la un loc?! Vă aşteptăm cu versuri cizelate. Proza scurtă o trecem cu vederea... Ileana Raţ (Oradea, Dealul Viilor): Am trăit clipe de adevărate chinuri torţionare! Descifratul mi-a dat sentimentul că mă aflu la "defrişat" cu mâinile goale! Uf, nici nu vreau să-mi amintesc! Supliciu, supliciu şi nici un alt indiciu! Transcrieţi cu osârdie şi expediaţi repede, fie şi cu elicopterul lui Păcală! Parcă îmi purtaţi pică! Treacă-meargă de la mine... I.C. (Beiuş): Plicul dvs. a sosit cu bine. Şi scrisoarea-vă ne şopteşte bine: "Urmăresc regulat rubrica dvs., care mi se pare destul de interesantă şi aş dori să-mi încerc şi eu norocul cu o compoziţie..." Cu dragă inimă, pe lângă alte versuri, aproximative, iată ce am găsit mai de ispravă: "Când zeilor, eu, câte-odată Le cer bucuria de-a fi, Aceste cuvinte-s răsplată: Ştiu, anii mă mint, / Stingher nu mă simt, /Braţele-ţi calde, Magneţi, mă atrag/ Şi sufletu-mi saltă / Pe treptele-albastrului, / Susului prag!// Învins labirint, / Învins nu mă simt!" (Eu...) Vă recomand să lucraţi cu sentiment, nu cu sentimentalism, în atelierul dvs., el fiind, de acum, o certitudine. Veţi scrie numele adevărat, sau cel cu care vreţi să semnaţi, poate un pseudonim, sub fiecare poezie. Nu scrieţi poezii lungi ca ţările nordice, unde iarna ţine 7-8 luni!... Deci, mai trimiteţi, dar nu cu grabă juvenilă. Chibzuit să fiţi! Mai trimiteţi: Adrian - Adrian Adrianovici, Vasile Pop, Ilie Pandelescu, Nicolae Nicoară, Ileana Dâncu, Gheorghe C. Popescu, Nora Avram şi Ioan P. Iova.