Între perioada tranzitorie şi intrarea în normalitate Cu începere de la 1 septembrie a.c., potrivit reglementărilor Băncii Naţionale a României (B.N.R.), băncile româneşti au generat, obligatoriu, pentru procesarea plăţilor, un cod unic de identificare internaţională - IBAN (Internaţional Bank Account Number) aferent fiecărui cont al clienţilor. Deşi au trecut aproape două săptămâni de la implementarea noului sistem, sunt încă situaţii confuze pentru mulţi agenţi economici bihoreni, confirmarea unei asemenea stări fiind făcută chiar de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice (D.G.F.P.) Bihor. La solicitarea conducerii acestei instituţii (şi nu numai), vom prezenta, în rândurile ce urmează, câteva precizări necesare. De exemplu, în sistemul actual de plăţi pe suport de hârtie - în conformitate cu Precizările aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1271/2004 - nu este obligatorie completarea codurilor IBAN aferente conturilor de venituri bugetare deschise la trezoreria statului, pe formularul "Ordin de plată pentru trezoreria statului pe suport de hârtie (O.P.H.T.)" aprobat prin Normele metodologice nr. 16.144/18/1995 ale Ministerului Finanţelor şi ale Băncii Naţionale a României. Iată şi detalierea făcută de conducerea D.G.F.P. Bihor: "Codul conturilor de venituri bugetare (conturi care în actuala codificare încep cu 20, 21, 22, 26 şi 28) care se înscrie pe verso-ul OPHT, în cod cont - conform Normelor metodologice nr. 16.144/18/1995 - poate fi completat fie în reprezentare IBAN, fie în structura utilizată anterior datei de 1 septembrie, de către contribuabilii care achită impozite, taxe, contribuţii sau alte venituri bugetare. Pe faţa ordinelor de plată, pentru trezoreria stratului, pe suport de hârtie (OPHT), prin care contribuabilii achită impozite, taxe sau alte sume în conturi de venituri bugetare, se va completa, în continuare, la rubrica în cont, codul contului curent al trezoreriei statului deschis la sucursala judeţeană a Băncii Naţionale a României (cod 361180005300)." Referitor la operaţiunile derulate prin conturi de cheltuieli bugetare, precum şi prin conturile de disponibilităţi deschise la trezoreria statului, instituţiile publice şi agenţii economici titulari vor utiliza codurile IBAN. De altfel, codurile IBAN aferente conturilor deschise la Trezoreria statului sunt publicate pe pagina de web a Ministerului Finanţelor Publice, la adresa www.mfinante.ro/portalanaf/asistenta contribuabililor. Ziarul "Crişana" a publicat, în data de 3 septembrie a.c., codurile IBAN aferente conturilor de venituri bugetare deschise la trezoreriile statului din Bihor, aşa că nu le mai repetăm. Cei interesaţi le pot afla (sunt afişate) la sediile trezoreriilor respective. Redăm, însă, în încheiere, o altă precizare făcută de domnul ec. Liviu Iancu, trezorier şef - Direcţia Trezorerie din cadrul D.G.F.P. Bihor: "Recomandăm agenţilor economici care au conturi de disponibilităţi (conturile codificate 50...) să se prezinte la ghişeele trezoreriei la care sunt arondaţi, pentru a li se comunica, înlăturându-se, astfel, confuziile, conturile codificate în structura IBAN."