Membrii fundaţiei Ecotop din Oradea au organizat, recent, o întâlnire pentru a informa opinia publică cu privire la proiectele pe care le derulează în localităţile bihorene Damiş, Gălăşeni şi Roşia, realizate în parteneriat cu Banca Mondială, Administraţia Fondului pentru Mediu, Programul Naţiunilor Unite prin Fondul Global de Mediu, Fundaţia pentru Parteneriat "Miercurea Ciuc", Corpul Păcii, primăriile comunelor Bratca şi Măgeşti, Centrul pentru Arii Protejate şi Dezvoltare Durabilă Bihor şi Facultatea de Istorie-Geografie Oradea.

"Observatorul satelor"

Pentru anul 2008, fundaţia Ecotop din Oradea îşi propune continuarea activităţilor privind dezvoltarea comunitară, protejarea şi dezvoltarea ariilor naturale. În acest sens, membrii săi au în vedere dezvoltarea şi susţinerea activităţilor unor grupuri de iniţiativă din localităţile Damiş şi Gălăşeni. "Vor fi organizate cursuri privind îmbunătăţirea comunicării şi a lucrului în echipă, planificare strategică a comunităţii, îmbunătăţirea tehnicilor de participare publică, formare de ghizi locali pentru ariile protejate, speoturism şi ecoturism. Totodată, pentru susţinerea informării locuitorilor din zona Damiş-Roşia, vom realiza un ziar local ("Observatorul satelor"), care se va distribui lunar, gratuit", a precizat George Togor, preşedintele fundaţiei Ecotop. Specialiştii fundaţiei Ecotop au în vedere dezvoltarea reţelei de arii naturale protejate, prin declararea unei noi rezervaţii naturale în zona Damiş - Ponoraş - Roşia, extrem de bogată în specii de floră ocrotite. Pentru aceasta se vor efectua studii referitoare la biodiversitate, habitate, folosinţa terenurilor, biogeografie.

Centru de resurse şi peşteră, la standarde europene

Fundaţia Ecotop îşi propune să tipărească mai multe publicaţii referitoare la zona Damiş - Ponoraş - Roşia, la Peştera Gălăşeni, urmând să fie realizat un manual privind managementul resurselor locale. "În zona Damiş ne propunem să amenajăm un centru de închiriere pentru biciclete, un mic atelier de ambalat produse locale, respectiv brevetarea mărcilor pentru unele din produsele locale. În Şcolile din Damiş şi Gălăşeni se vor organiza ore de educaţie de protecţia mediului pentru elevii claselor I-VIII, având ca temă importanţa managementului corect al deşeurilor şi importanţa ocrotirii naturii şi a pădurii", a mai spus George Togor, preşedintele fundaţiei Ecotop. În această perioadă vor continua activităţile legate de custodia ariei protejate Peştera Gălăşeni, fiind în curs de realizare biodiversitatea cavernicolă şi amenajarea Centrului de resurse din localitatea Damiş. De adăugat că, în perioada 23-24 februarie a.c., în Damiş se vor organiza întâlniri cu localnicii, în cadrul cărora se vor desfăşura cursuri de comunicare şi lucru în echipă.