DECESE

* „Nu eşti o mână de cenuşă numai, omule, tu eşti veşnic, numai tu vei rămâne în veci vecilor din tot ce este în univers, soare, lună, pământ, ape, aştri, totul va dispărea, pe când ele vor dispărea atunci tu te vei trezi din somnul morţii şi vei vorbi cu Creatorul tău despre veşnicia Sa".
(Chateaubriand)
VICTORIA CIARNĂU.
Condoleanţe familiei îndoliate. Ildiko Mavrodoglu-Servicii Funerare NON-STOP, „La Capătul Drumului" S.R.L.

 

* În aceste momente de grea cumpănă, suntem alături de fam. Florian Avram, la dureroasa pierdere a mamei, soacrei şi bunicii lor dragi. Un gând de alinare şi sincere condolanţe din partea fam. dir. ing. Mihuţ Florian.

 

* Un gând de mângâiere, compasiune şi sincere condoleanţe transmitem colegului nostru Florian Avram şi familiei acestuia, în aceste clipe de grea încercare şi durere pricinuite de decesul mamei sale dragi. Dumnezeu s-o odihnească în pace. Colectivul de salariaţi de la SC Frigoexpres SA Oradea.

 

* Un ultim omagiu adus distinsului
ing. GAVRIL COLTĂU,
specialist de excepţie al zootehniei româneşti. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Dr. ing. Florian Pavel.

 

* În aceste momente grele suntem alături de fam. Coltău Doina, când se desparte de cel care a fost
ing. GAVRIL COLTĂU,
un om de aleasă omenie, un apropiat şi membru al ANCMRR din M.Ap.N, care a publicat, printre altele, şi 2 volume de poezii cu caracter patriotic, multe dintre acestea dedicate armatei. Sincere condoleanţe familiei îndoliate. Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică în Împărăţia Sa. Fam. col. (r) Vasile Creţ. (7158)

 

* Un ultim omagfiu celui care a fost un bun român, cu dragoste de ţară şi neamul românesc,
ing. GAVRIL COLTĂU.
Sincere condoleanţe familiei îndoliate. Vatra Românească Bihor. (7147)

 

* Cu profundă tristeţe şi regret, deplângem trecerea în eternitate a distinsului
ing. GAVRIL COLTĂU,
om de aleasă ţinută morală şi dotat poet. Cel Atotputernic să-i dăruiască odihnă veşnică. Transmitem sincere condoleanţe familiei îndoliate. Fam. gen. mr. (r) Virgil Nichi. (7181)

 

* Nu întreba pentru cine bat clopotele din tine, a murit cineva" (Hemingway). Un ultim omagiu celui care a fost
ing. GAVRIL COLTĂU,
un spirit ales, suflet sensibil şi nobil. Voi păstra în sufletul meu amintirea împreună cu cele 3 cărţi cu poeziile sale. Condoleanţe şi toată compasiunea soţiei, distinsa doamnă Coltău Doina. Lt. Col. (r) Cseke Alexandru. (7156)

 

* Un ultim şi pios omagiu adus prietenului meu,
ing. GAVRIL COLTĂU,
om de aleasă omenie şi un mare sufletist. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Gl. mr. (r) Ion Bordei. (7201)

 

* Transmitem sincere condoleanţe familiei îndurerate de trecerea la cele veşnice a colegului nostru,
GAVRIL COLTĂU.
Dumnezeu să-l odihnească în pace. Organizaţia PSD Oradea, preşedinte, Ovidiu Mureşan. (7195)

 

* Erai un trandafir care nu a încetat niciodată să înflorească, tot aşa vei rămâne în inimile noastre. Dormi în pace cea care ai fost şi vei rămâne în inimile noastre,
PATRICIA SCORŢE,
de numai 5 ani jumătate. Fie-ţi ţărâna uşoară. Bunicul Scorţe Cornel, cu familia. (7165)

 

* Un gând de alinare, compasiune şi sincere condoleanţe colegei noastre Delia Scorţe, în aceste momente grele pricinuite de pierderea scumpei sale fetiţe,
PATRICIA.
Dumnezeu s-o aibă în grija Sa, iar ţie să îţi aducă alinare. Colegele Carmen Bora şi Adelina Fulop. (7205)

 

* A trecut la Domnul fratele nostru
OVIDIU GĂVRILUŢ,
la vârsta de 59 de ani, după o lungă suferinţă. Pentru un timp ne despărţim de el. Înhumarea are loc azi, 26 mai 2010, ora 14.00, la Capela Orăşenească. Fraţii şi surorile.

 

* Cu adâncă durere în suflet, anunţ încetarea din viaţă a scumpei mele soţii,
IULIANA SOFRON,
la vârsta de 74 de ani. Înmormântarea are loc azi, 26 mai, ora 15.00, din Capela Steinberger. Soţul Gheorghe, îndurerat. (7170)

 

* Cu inima frântă de durere, anunţăm că iubita noastră mamă şi bunică,
IULIANA SOFRON,
s-a stins din viaţă. Dumnezeu s-o odihnească în pace. Fiica Gabriela, ginerele Viorel, nepoţii Alexandru şi Matteo. (7171)

 

* Locatarii blocului I 1, din str. Transilvaniei nr. 8, sunt alături de vecinul Gheorghe Sofron şi fiica Gabriela cu soţul Viorel şi nepoţii, la marea durere pricinuită de trecerea la cele veşnice a celei care a fost soţie, mamă şi bunică,
IULIANA SOFRON.
Dumnezeu s-o odihnească în pace. (7172)

 

* Suntem alături de prietenul nostru Sofron Gheorghe, la marea durere suferită de moartea soţiei dragi,
IULIANA SOFRON.
Dumnezeu s-o odihnească. Din partea familiilor Bârsan, Olteanu, Olah şi Simuţ. (7173)

 

* Suntem alături de naşul nostru Gicu, când o conduce pe ultimul drum pe naşa
IULIANA SOFRON.
Din partea finilor Dărăban Gavril, Marcela, Gabriela şi Dora cu Lucică. (7174)

 

* Suntem alături de prietenul şi cumătrul nostru Gicu, la despărţirea de iubita lui soţie,
IULIANA SOFRON.
Un sincer gând de mângâiere din partea familiei Stancea Ilie şi Maria, Stancea Marcel şi Doina. (7175)

 

* Cu durere în suflete, anunţăm încetarea din viaţă a dragii noastre mame, bunici şi străbunici,
SILVIA NAŞCU,
de 82 de ani. Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică alături de aleşii Săi. Înmormântarea va avea loc joi, 27 mai 2010, ora 14.00, din Capela Haşaş. Familia îndurerată. (7179)

 

* Suntem profund îndureraţi de trecerea în nefiinţă a vecinului nostru,
IOAN T. ZARE,
de 84 de ani. Sincere condoleanţe familiei îndoliate. Din partea locatarilor din blocul turn. (7183)

 

* Cu durere în suflete, anunţăm încetarea din viaţă a iubitei noastre mame şi bunici,
FIROANDA AVRAM,
de 75 de ani. Înmormântarea va avea loc în Coşdeni, joi, 27 mai, ora 14.00. Fiul Florian, nora Elena şi nepoatele Daniela şi Alina cu soţul. (7169)

 

* Un ultim omagiu fostului coleg de muncă,
ing. MIRCEA ŢOCA.
Sincere condoleanţe familiei. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Fam. dr. Chiş Corneliu şi fam. Marian. (7166)

 

* Mulţumiri tuturor celor care l-au condus pe ultimul drum pe cel care a fost soţ, tată, bunic,
ing. IOAN MIRCEA ŢOCA.
Dumnezeu să-l odihnească. Familia. (7200)

 


* Cu adâncă durere anunţăm încetarea din viaţă a cuscrului nostru drag,
IOAN POPOVICI,
de 73 de ani. Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică în Împărăţia Sa. Familia Stănescu Gheorghe. (7160)

 

* Neputincioşi în faţa destinului, ne luăm rămas bun de la dragul nostru tată, socru şi bunic,
IOAN POPOVICI.
Sufletul lui bun şi blând va rămâne veşnic în inimile noastre. Fiul Sorin, nora Diana şi nepotul Alexandru. (7161)

 

* Suntem alături de colegul nostru Tîrb Petru, în marea durere pricinuită de încetarea din viaţă a tatălui drag,
IOAN TÎRB.
Dumnezeu să-l odihnească în pace. Catedra tehnică a Colegiului Tehnic „C. Brâncuşi" Oradea. (7162)

 

* În aceste momente de grea încercare şi durere, suntem alături de colegul nostru Tîrb Petru, la marea durere pricinuită de moartea tatălui drag,
IOAN TÎRB.
Dumnezeu să-l odihnească în pace. Colectivul Colegiului Tehnic „C. Brâncuşi" Oradea. (7163)

 

* În aceste momente de grea încercare, suntem alături de colega noastră Erdos Marta şi familia sa, acum când se despart pentru totdeauna de iubita lor soacră, mamă şi bunică,
IRINA ERDOS.
Fie-i ţărâna uşoară. Colectivul de salariaţi de la S.C. Elco-Oradea S.A. (7186)

 

* A încetat din viaţă şi s-a dus la cele veşnice iubita noastră verişoară, mătuşă şi naşă,
DOINA SAV.
Transmitem sincere condoleanţe soţului Ghiţă Sav şi fratelui Dan Bedros cu familia. Fie-i ţărâna uşoară. Nicu, Dana, Dan, Anca şi Marius Păcală. (7154)

 

* Un gând de mângâiere, compasiune şi sincere condoleanţe pentru Sav Gheorghe, în aceste clipe grele când se desparte de scumpa lui soţie,
DOINA SAV.
Dumnezeu s-o odihnească în pace în Împărăţia Sa cerească. Fam. Romanu Dorel. (7197)

 

* Suntem alături de vecinul nostru Sav Gheorghe, la marea durere pricinuită de trecerea în nefiinţă a scumpei sale soţii,
DOINA SAV.
Dumnezeu s-o odihnească în pace. Vecinii, văd. Morar Silvia, Ledezeu Florian şi Hadade Iuliana. (7198)

 

* Ultim pios omagiu în memoria celei trecute în nefiinţă
DOINA SAV.
Sincere condoleanţe şi compasiune prietenului nostru Gheorghe Sav. Fam. dr. V. Porumb. (7196)

 

* Trecerea la cele veşnice a distinsei doamne
DOINA SAV
ne-a întristat profund. Rugăm pe Milostivul Dumnezeu să-i aşeze sufletul cu drepţii şi cu sfinţii în Împărăţia Sa, iar soţului să-i dea mângâiere şi linişte sufletească. Fam. pr. Dragomir Balota. (7202)

 

* Ne-am despărţit cu durere în suflete de o vrednică creştină a parohiei noastre,
DOINA SAV.
Locul şi chipul ei ne vor aminti de dragostea, dăruirea şi jertfa ei faţă de biserica noastră pe care a iubit-o şi în care se ruga în fiecare duminică şi sărbătoare. Rugăm pe bunul Dumnezeu să-i dăruiască iertare de păcate şi să-i aşeze sufletul cu sfinţii în Împărăţia Sa. Preoţii, Consiliul Parohial, Comitetul Parohial şi credincioşii Parohiei Oradea Tei. (7203)

 

* Un gând de mângâiere şi compasiune pentru fiica Diana şi soţul, la despărţirea dureroasă de mama lor scumpă şi dragă,
CONSTANŢA RĂDULESCU.
A fost un suflet nobil, o prietenă deosebită cu multe calităţi. Nu o voi uita niciodată. Dumnezeu s-o odihnească în pace. Sincere condoleanţe. Viorica Şuşu şi Cătălin. (7187)

 

* Suntem alături de familia Gîlia Ion şi fam. Mălan Liviu, la marea durere pricinuită de pierderea soacrei dragi. Sincere condoleanţe. Colegele Mariana şi Viorica. (7206)

 

* Cu durere în suflete, anunţăm dispariţia mamei şi soacrei dragi,
VICTORIA CIARNĂU,
în vârstă de 89 de ani. Înmormântarea va avea loc joi, 27 mai, ora 13.00, în satul Cihei, de la nr. 33. Dumnezeu s-o odihnească. Fiul Dorel şi nora Domnica. (7209)

 

* Cu nemărginită durere în suflete, ne despărţim de bunica noastră,
VICTORIA CIARNĂU.
Dumnezeu s-o odihnească în pace. Nepoata Oana cu soţul Marius. (7210)

 

* Cu tristeţe anunţ încetarea din viaţă a bunicii
VICTORIA CIARNĂU,
Dormi în pace, suflet blând. Nepotul Mircea. (7211)

 


COMEMORĂRI

 

* Se împlinesc 6 luni de când ai părăsit această lume. Pentru dragostea şi bunătatea cu care ne-ai încojurat ne rugăm ca bunul Dumnezeu să-ţi dea odihnă binemeritată. Cât vom trăi vei fi prezentă în inimile noastre, draga noastră
profesoara GINA HERMAN.
Parastasul de pomenire va avea loc joi, 27 mai 2010, ora 18.00, la Biserica Sf. Nicolae. În veci nemângâiaţi, familia îndoliată. (7159)

 

* O zi de aducere aminte întipărită întotdeauna în inimile noastre. Pentru cei care au fost şi vor rămâne dragi şi scumpi nouă, născuţi în Belejeni,
CATIŢA PANTEA,
mama noastră scumpă, plecată dintre noi în urmă cu 25 de ani,
TRAIAN PANTEA,
tatăl nostru drag, plecat în urmă cu 20 de ani,
SILVIA CLONDA,
sora noastră bună, plecată în urmă cu 26 de ani,
ŞTEFAN PANTEA,
fratele nostru drag, plecat în urmă cu 5 ani.
Bunul Dumnezeu să odihnească sufletele lor în Împărăţia Sa. Copiii şi fraţii Georgeta, Viorica, Vasile cu familiile lor. (7167)

 

* Cu multă durere în suflete, anunţăm împlinirea a 3 ani, azi, 26 mai 2010, de la decesul dragii noastre nepoate,
AURICA MOGA.
Dumnezeu s-o ierte şi s-o odihnească în pace. Mătuşa, văduva Moga Viorica cu familia. (7189)