PROCURAŢI-VĂ REGISTRUL UNIC DE CONTROL! Vă reamintim faptul că, începând cu data de 18 iulie 2003, au intrat în vigoare prevederile Legii 252/2003 privind registrul unic de control. Aşa cum am mai precizat, registrul unic de control se eliberează, contra cost, de D.G.F.P. a judeţului Bihor prin subunităţile sale fiscale teritoriale, respectiv: * A.F.P. Oradea, str. T. Vladimirescu nr. 1 * A.F.P. Aleşd, str. Bobâlna nr. 13 * A.F.P. Beiuş, str. Horia nr. 20 * A.F.P. Marghita, str. Calea Republicii nr. 74 * A.F.P. Salonta, str. Republicii nr. 1 * A.F.P. Ştei, str. Andrei Mureşan nr. 4/A * A.F.P. Tinca, str. Armatei Române nr. 2 * A.F.P. Valea lui Mihai, str. Mureşului nr. 5 * A.F.P. Vaşcău, str. Crinului nr. 95/A Preţul de livrare al unui registru este de 113.645 lei. Achiziţionarea registrului unic de control se va face pe baza certificatului de înregistrare, în cazul comercianţilor, şi pe bază de înregistrare fiscală, în cazul celorlalte categorii de contribuabili. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă următoarele fapte: a) neachiziţionarea registrului unic de control de la D.G.F.P. Bihor prin unităţile sale teritoriale din raza teritorială unde îşi are sediul social contribuabilul: - amendă de la 5.000.000 la 10.000.000 lei. b) neprezentarea registrului de control la solicitarea organelor de control specializate: - amendă de la 10.000.000 la 20.000.000 lei.