Direcţia Generală a Finanţelor Publice (DGFP) Bihor reaminteşte contribuabililor, persoane fizice, că data de 16 mai reprezintă termenul până la care pot opta pentru redirecţionarea unei sume reprezentând 2% din impozitul stabilit pentru veniturile realizate în anul precedent, pentru susţinerea entităţilor nonprofit sau unităţilor de cult.

Opţiunea trebuie exprimată de fiecare persoană, individual, prin completarea şi depunerea formularelor: 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ", de către persoanele care au realizat venituri din salarii; 200 „Declaraţie privind veniturile realizate din România", de către persoanele care au realizat venituri din activităţi independente: comerciale, drepturi de proprietate intelectuală, profesii libere; cedarea folosinţei bunurilor; activităţi agricole; transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise; operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen pe bază de contract. Contribuabilii care au realizat venituri din activităţi independente/activităţi agricole, impuşi pe bază de normă de venit, cedarea folosinţei bunurilor, care nu au obligaţia depunerii formularului 200, precum şi cei care au efectuat în cursul anului 2010 cheltuieli cu burse private îşi pot exprima opţiunea prin depunerea „Declaraţiei privind veniturile realizate din România", cod 200. Depunerea formularului completat cu toate datele necesare aplicării opţiunii se face în termenul stabilit de lege de către fiecare persoană direct la sediile unităţilor fiscale pe raza cărora îşi are domiciliul sau prin poştă. Completarea cererilor se va face înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, datele prevăzute în formulare, şi, în special, datele de identificare a entităţilor beneficiare. De reţinut! Redirecţionarea poate fi făcută către o singură entitate ONG sau unitate de cult.