DECESE

 

* Veniţi dar toţi la morminte

Şi-a Scripturilor cuvinte

Vor convinge că la moarte

Toţi avem aceleaşi soarte.

GHEORGHE BERE,

VASILE BODO,

TIBOR ISTVAN KUPA,

TEODOR CHIRILA.

Dumnezeu să-i ia sub paza Sa. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NON-STOP, "La Capătul Drumului" S.R.L. 

 

* Cu durere în suflet, anunţ plecarea spre cele veşnice a dragului meu soţ,

TEODOR HORGEA,

de 61 de ani. Înmormântarea are loc azi, 16 noiembrie, ora 14.00, la Cimitirul Municipal, din Capela Haşaş. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Soţia Lucreţia Horgea. (869)

 

* Cu durere în suflete, ne luăm rămas bun de la iubitul nostru naş,

TEODOR HORGEA, 

pe care îl vom păstra mereu în sufletele noastre. Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică. Florica, Ghiţă şi Călin Ciorba. (891)

 

* Suntem alături de familia Horgea, la marea durere pricinuită de decesul scumpului lor soţ, tată şi bunic,

TEODOR HORGEA.

Dumnezeu să-l odihnească în pace. Sincere condoleanţe familiei îndurerate din partea foştilor colegi şi a conducerii Direcţiei Publice de Pază Bihor. (889)

 

* Sincere condoleanţe şi întreaga noastră compasiune familiei fostului nostru angajat,

TEODOR HORGEA.

Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică. S.C. Compania de Apă Oradea S.A.

 

* Mulţumim tuturor celor care au fost alături de noi şi au participat la petrecerea pe ultimul drum a soţiei, mamei şi bunicii iubite,

LIVIA GIREADĂ.

Soţul Gheorghe şi fiii Gheorghe şi Nelu cu familiile. (922)

 

* Suntem alături de familiile verişorilor noştri Gîrba Grigorie şi Crişan Maria, la marea durere pricinuită de decesul celei care a fost iubitoare mamă, soacră, bunică, străbunică şi mătuşă,

CATIŢA GÎRBA.

Dumnezeu s-o odihnească în pace. Fam. Sere Viorel şi Pantea Silvia. (893)

 

* În aceste momente de mare durere, suntem alături cu tot sufletul de fam. Gîrba Grigore, Florica, Bogdan şi Paula, la pierderea mamei, soacrei şi bunicii,

CATIŢA GÎRBA.

Sincere condoleanţe întregii familii. Familia Cormoş Gheorghe. (932)

 

* Suntem alături de familia preot Coroban Ioan, în aceste clipe de întristare când se despart de mama lor dragă şi le transmitem sincere condoleanţe, alinare sufletească şi întreaga noastră compasiune. Dumnezeu s-o odihnească în pace şi să-i dea odihnă veşnică. Preoţii, slujitorii şi credincioşii Bisericii cu Lună. (914)

 

* Cu ochii plini de lacrimi şi inima plină de durere, ne despărţim de iubita noastră mamă, bunică şi soacră,

RAFILA VESA.

Pentru bunătatea ei Dumnezeu să-i dea pace, linişte şi odihnă veşnică. Înmormântarea va avea loc miercuri, 17 noiembrie 2010, ora 13.00, în localitatea Tăşad. Fiicele Ana, Aurica, Dorina, Maria, fiii Florian şi Ioan împreună cu familiile lor. (906)

 

* Sunt alături de fratele meu Ghiţă Reştea şi cumnatele Ana şi Aurica, în aceste clipe grele când o conduc pe ultimul drum pe mama şi soacra lor,

RAFILA VESA.

Odihneşte-te în pace, suflet blând şi bun. Sora Florica Sava cu familia. (907)

 

*  Într-o noapte copiii ţi-au vegheat somnul, ultimul. Nu ai putut să pleci, ai aşteptat un moment să lipsim şi te-ai grăbit să pleci. Te-ai dus în grija celui căreia îi cereai mereu îndurare, te-a luat lângă EL, după o grea suferinţă. Dumnezeu să aibă grijă de tine, draga noastră mamă, soacră şi bunică,

FLOARE BABA,

din Chişirid. Dormi în pace, suflet bun. Înmormântarea are loc azi, 16 noiembrie, ora 15.00, din Capela Haşaş. Copiii Angela cu familia, Gheorghe cu familia. (900)

 

* Cu durere în suflete, ne luăm rămas bun de la BUNI DRAGĂ, cea care ne-a crescut şi ne-a vegheat paşii,

FLOARE BABA.

Dumnezeu să te aibă în paza Lui. Nepoţii Cristian, Adrian şi Adina. (901)

 

* Suntem alături de voi, dragii noştri Ghiţă, Florica, Adi şi Adina, la despărţirea de scumpa voastră mamă, soacră şi bunică,

FLOARE BABA.

Bunul Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică. Fam. Fule Tinu, Florica şi Alex. (908)

 

* Suntem alături de familia colegului nostru Baba Gheorghe, la trecerea în nefiinţă a mamei sale dragi. Dumnezeu s-o odihnească în pace. Colectivul de la Şcoala Auto S.A.O. Oradea.

 

* Suntem alături de prietena noastră Veturia Bakos, la despărţirea de iubita sa mamă. Cu adâncă compasiune, Doina şi Veturia. (899)

 

* Suntem alături de familia Cătălin Mariaş, la marea durere pricinuită de trecerea în nefiinţă a mamei dragi. Dumnezeu s-o odihnească în pace. Fam. Roşu Gheorghe. (915)

 

* Împărtăşim durerea familiei  Cătălin Mariaş, în aceste clipe grele pricinuite de trecerea în nefiinţă a mamei dragi. Fam. Petcheşi Alexandru. (916)

 

* Un gând de mângâiere şi alinare familiei Cătălin Mariaş, în aceste momente grele când se despart de cea care le-a fost mult iubită mamă şi bunică,

PARASCHIVA MARIAŞ.

Dumnezeu să-i dăruiască odihnă veşnică. Fam. Durgheu Gheorghe. (917)

 

* Cu nemărginită durere în suflete, ne exprimăm compasiunea familiei Cătălin Mariaş, în aceste momente grele când se despart de cea care le-a fost mult iubită mamă, soacră şi bunică,

PARASCHIVA MARIAŞ.

Dumnezeu să-i dăruiască odihnă veşnică. Fam. Durgheu Sorin. (918)

 

* În aceste momente de profundă durere sufletească şi adâncă tristeţe, suntem alături de familia Cătălin Mariaş, la despărţirea de cea care a fost mamă şi bunică iubitoare,

PARASCHIVA MARIAŞ.

Dumnezeu s-o odihnească în pace. Fam. Nan Sorin. (919)

 

* În aceste clipe grele, ne alăturăm cu compasiune familiei ing. Cătălin Mariaş, la trecerea în eternitate a mamei dragi. Dumnezeu s-o odihnească în pace, iar pe cei rămaşi să-i întărească şi să-i mângâie. Colectivul S.C. Hita S.R.L. (920)

 

* Sincere condoleanţe familiei Cătălin Mariaş, la trecerea în nefiinţă a mamei, soacrei şi bunicii dragi. Dumnezeu s-o odihnească în pace. Carmen Gheorghiu. (921)

 

* Cu adâncă durere în suflete, anunţăm încetarea din viaţă a celui care ne-a fost fiu, tată şi frate iubitor,

TIBOR ISTVAN KUPA,

în vârstă de 52 de ani. Înmormântarea are loc miercuri, 17 noiembrie, ora 13.00, din Capela Steinberger. Dumnezeu să-i dea odihnă binemeritată. Familia îndoliată.

 

* Regretăm dispariţia prematură a finului nostru,

TIBOR KUPA,

şi transmitem sincere condoleanţe familiei îndoliate. Din partea naşilor, familia Cristea Maria şi Ilie. (926)

 

* Sincere condoleanţe, gânduri de alinare sufletească şi întreaga compasiune pentru fam. Kupa, la dispariţia prematură a celui care a fost fiu, soţ şi tată,

TIBERIU KUPA.

Dumnezeu să-l odihnească. Din partea finilor, fam. Sollosi. (929)

 

* Cu adâncă durere în suflete, anunţăm încetarea din viaţă a scumpului nostru

CRĂCIUNEL-IOAN BRUDAŞCU,

în vârstă de 71 de ani. Înmormântarea are loc azi, 16 noiembrie 2010, ora 12.00, din Capela Frenţiu, Cimitirul Municipal. Familia îndoliată. (928)

 

* Cu lacrimi în ochi şi cu durere în suflete, anunţăm trecerea la cele veşnice a celui care a fost iubitul nostru tată,

GHEORGHE BERE,

la vârsta de 90 de ani. Dumnezeu să te odihnească în pace şi să-ţi dea linişte veşnică. Înmormântarea va avea loc miercuri, 17 noiembrie, ora 14.00, din Capela Haşaş. Fiul Gheorghe şi nora Dorina.

 

* Cu nemărginită durere în suflete, ne despărţim de bunul nostru tată,

GHEORGHE BERE.

Dumnezeu să-i dăruiască linişte veşnică. Fiul Ionel, nora Lenuţa, nepotul Alexandru şi cuscra Liţi, din Anina.

 

* Cu inimile cernite de durere şi lacrimi în ochi, ne despărţim de dragul nostru tată,

GHEORGHE BERE.

Dumnezeu să-l odihnească în pace. Fiul Traian, nora Manda şi nepoata Alexandra.

 

* Bunicul şi străbunicul nostru

GHEORGHE BERE

s-a ridicat la ceruri. Azi, rostind rugi pentru odihna sufletului său, îi aduc un pios omagiu nepoata Georgeta cu soţul Călin şi strănepoata Maria.

 

* Cu durere în suflete, ne despărţim de cuscrul nostru,

GHEORGHE BERE.

Dumnezeu să-l odihnească în pace. Fam. Ban, din Sâmbăta.

 

* Suntem alături de sora, cumnatul şi nepoţii noştri, la trecerea în nefiinţă a celui care a fost

GHEORGHE BERE.

Veşnică odihnă de-a pururea. Fam. Uivaroşan Gheorghe.

 

* Suntem alături de colegul nostru Popa Ionel Gheorghe, la marea durere pricinuită de moartea mamei sale dragi. Colectivul firmelor GMAB Consulting S.R.L. şi EUROAM Industries S.R.L. (930)

 

* Suntem alături de fam. pr. Maga Ioan şi fiii săi, Cristian, Iulian, Bogdan şi Adrian, cu familiile lor, la greaua despărţire de draga şi distinsa lor soţie, mamă, soacră şi bunică,

preoteasa LEONTINA MAGA.

Dumnezeu să-i dea odihna şi liniştea veşnică binemeritată. Pr. Roman Pintea, pr. Cosmin Pintea şi Nadia cu familiile lor. (936)

 

* Un suflet minunat, plin de dragoste şi bunătate, s-a ridicat la cer, lăsând în urmă un gol imens şi lacrimi. Aşa ne despărţim de iubitul nostru soţ, tată, socru şi bunic,

GAVRIL COSTA,

plecat în lumea celor drepţi. Te vom iubi mereu şi ne vom ruga neîncetat pentru odihna sufletului tău bun. Înmormântarea are loc miercuri, 17 noiembrie 2010, ora 13.00, în Aleşd. Odihneşte-te în pace. Soţia Doina şi copiii Ioana, Ancuţa, Doru, Dorel, Claudiu, Bogdana, Alexia şi Vlad. (939)

 

* Suntem alături de tine, Doina, şi de copiii tăi, acum în aceste clipe grele când îl conduceţi pe ultimul drum pe scumpul vostru soţ, tată, socru şi bunic,

GAVRIL COSTA,

din Aleşd. Părintele Ceresc să-l odihnească în Împărăţia Sa, iar asupra familiei să reverse balsamul mângâierii şi alinării. Fam. Şandor Iosif şi Lazăr Ştefan, din Aleşd. (940)

 

* Sincere condoleanţe şi întreaga noastră compasiune pentru familia Gârba Grigore în aceste clipe grele, când se despart de draga lor mamă, soacră şi bunică. Dumnezeu s-o odihnească în pace. Fam. Vrobel Ioan.

 

* Un gând de mângâiere d-lui director tehnic Cătălin Mariaş şi familiei sale, acum când se despart de mama, soacra şi bunica lor dragă. Dumnezeu s-o odihnească în pace. Jr. Dana Coman cu familia.

 

 

* Suntem alături de dragii noştri fini, Grigorie, Florica, Bogdan şi Paula Gîrba, la marea durere pricinuită de trecerea în nefiinţă a iubitei lor mame, soacre şi bunici,

CATIŢA GÎRBA.

Dumnezeu s-o odihnească în apce. Naşul Vasile Sere, fam. Sere Şerban şi fam. Novero.

 

COMEMORĂRI

 

* Amintiri dragi, lacrimi, durere în suflet şi un dor nestins este tot ce a rămas de când, în urmă cu 8 ani, un suflet s-a înălţat la cer,

MARIOARA BALA.

Bunătatea, grija, devotamentul şi dragostea cu care ne-a înconjurat vor rămâne mereu în inimile noastre. Mama Floare şi fratele Viorel Budurean cu familia. (867)

 

* Se împlineşte 1 an de când ai părăsit această lume. Pentru dragostea şi bunătatea cu care ne-ai înconjurat, ne rugăm la bunul Dumnezeu să-ţi dea odihnă binemeritată. În fiecare clipă chipul tău este printre noi, gândul ne este mereu la tine. O clipă de aducere aminte, de preţuire şi neuitare. Cât vom trăi vei fi prezent în inimile noastre, scumpul nostru soţ, tată, socru şi bunic,

GAVRIL VIOREL POP.

Rugăm pe bunul Dumnezeu să te ierte şi să te odihnească în pace. Parastasul de pomenire va avea loc miercuri, 17 noiembrie 2010, ora 17.00, la Biserica „Sfânta Vineri". În veci nemângâiaţi, familia îndoliată. (896)

 

* Se împlinesc 9 ani de când a plecat dintre noi dragul nostru tată, socru, bunic şi străbunic,

înv. FLORIAN COROIAN,

lăsând în urma sa multă durere. Ai fost de o aleasă omenie, dragoste şi bunătate. Vei trăi veşnic în gândurile şi inimile noastre. Dormi în pace, suflet blând. Daniela, Marta, Crişan şi copiii cu familiile. (903)

 

* Amintiri dragi, lacrimi de dor şi dragoste este ceea ce simţim şi acum, la împlinirea a 6 ani de la trecerea în eternitate a dragii mele soţii,

VIORICA STOIAN.

Chipul blând şi dragostea ce mi-ai purtat-o vor rămâne vii în amintirea mea. Dumnezeu să-ţi dăruiască pace, linişte şi odihnă veşnică. Soţul Ionel Stoian. (902)

 

 

* Au trecut 6 săptămâni de lacrimi şi durere de când ne-a părăsit pentru totdeauna dragul nostru

VASILE MURG.

Dumnezeu să-ţi dăruiască pace, linişte şi odihnă veşnică. Soţia, fiul, nora şi nepoţii. (935)

 

* Cu multă durere şi tristeţe în suflete, anunţăm că a trecut un an de când ne-am despărţit pentru totdeauna de dragul şi iubitul nostru soţ, tată, socru şi bunic,

IOAN CREŢ.

Dumnezeu să-l odihnească în pace. Familia îndurerată. (938)

 

* Se împlinesc 5 ani de la trecerea la cele veşnice a celei care a fost cea mai bună mamă, soacră, bunică şi străbunică,

EVA CMECIU,

din Ceica. Cât vom trăi ne vom aminti cu drag de ea. Dumnezeu s-o odihnească în pace. Fam. col. (r) Cmeciu Vasile, dn Beiuş.